Phân biệt thùng carton của nhà sản xuất và thùng carton đóng hàng

Ngoc Le

Lazada quy định thùng của nhà sản xuất là một phần của sản phẩm, do đó nhà bán hàng vẫn phải bảo vệ thùng của sản phẩm trong quá trình vận chuyển và không tính là thùng đóng gói. Thùng của nhà sản xuất là thùng có tên sản phẩm, thông tin kỹ thuật và các thông tin khác của nhà sản xuất. Sản phẩm có thùng của nhà sản xuất cần phải đóng gói theo quy cách thùng Carton.

Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful