Sử dụng tính năng "Tạo gói sản phẩm ưu đãi"

Lam Quang Vinh

Tính năng mới trên Lazada giúp nhà bán hàng có thể tạo nhiều gói sản phẩm khuyến mãi cho riêng mình.

 

I/5 Tính năng hỗ trợ của "Gói sản phẩm ưu đãi"

Nhà bán hàng tạo gói sản phẩm ưu đãi bằng cách gộp các sản phẩm trong gian hàng.

 

II/Hướng dẫn cách sử dụng:

Bạn có thể tham khảo các sử dụng tính năng bằng các kênh:

  • Tài liệu hướng dẫn: Link - Tài liệu 4.7
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful