Tính năng tương tác với khách hàng trên Lazada

Lam Quang Vinh

I.Giới thiệu về tính năng:

Tính năng giúp nhà bán hàng và khách hàng tại Lazada có thể tương tác dưới dạng hỏi đáp các vấn đề liên quan đến sản phẩm

 

II. Các lợi ích của tính năng tương tác khách hàng:

 

III. Hướng dẫn sử dụng tính năng:

Bạn có thể tham khảo các sử dụng tính năng bằng các kênh:

  • Tài liệu hướng dẫn: Link - Tài liệu 4.6
  • Video hướng dẫn: Link
Was this article helpful? 0 out of 0 found this helpful